HLL-logo-transparent

Ring til os på telefon

+45 54 75 92 65
+45 20 48 92 65

© 2021 hll.dk
All rights reserved.

Privatlivspolitik

1. DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Henrik Lund Lauridsen A/S
CVR-nr.: 25285522
Skibevej 7
4930 Maribo
post@hll.dk
Tlf.: 54 75 92 65
Henrik Lund Lauridsen

2. BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN
Hvilke oplysninger af vi om vore kunder, leverandører og samarbejdspartnere, med hvilket formål, hvor
kommer data fra, og hvordan behandler vi dem?

A. Kunder og samarbejdspartnere generelt: Virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, kontaktpersoner og emails/direkte
telefonnumre på kontaktpersoner og faktureringsoplysninger. Vi har ingen følsomme oplysninger.
Oplysningerne har vi fra de relevante personer selv. Vi opbevarer dem for at kunne levere de ydelser, vi har aftalt
og for at kunne være i dialog med vore kunder om de eksisterende og nye aftaler. Da formålet altså er at kunne
overholde kontraktlige forpligtelser, kræves ikke samtykke for at opbevare disse oplysninger. Derimod skal vi
sikre, at de opbevares sikkert og ikke videregives til tredjemand uden foreneligt formål. Alle disse oplysninger
findes i vores kundekartotek, som vore medarbejdere har adgang til.

B. Finansielle bilag: Alle finansielle bilag opbevares i henhold til reglerne i årsregnskabsloven og opbevares i vort
finanssystem. Det vil sige 5 år for alle finansbilag og ordrehistorik.

C. Medarbejdere hos Henrik Lund Lauridsen A/S: Er omfattet af særlig samtykkeerklæring, hvor der er beskrevet,
hvilke oplysninger, vi opbevarer, med hvilket formål og hvor længe.

Særligt vedrørende jobansøgninger
Når man ender en jobansøgning til Henrik Lund Lauridsen A/S, bliver den læst af Henrik Lund Lauridsen. Hvis Henrik Lund
Lauridsen A/S ikke har ledige stillinger eller ikke kan anvende ansøgerens kompetencer, skrives tilbage til ansøger, og
ansøgningen slettes omgående. Hvis Henrik Lund Lauridsen A/S gerne vil beholde ansøgningen med henblik på besættelse
af eventuelle nye stillinger senere, skrives tilbage til ansøger med besked om, at man ønsker at opbevare ansøgningen i
6 måneder, såfremt ansøger accepterer dette. Modtages accept, arkiveres ansøgning, modtages accept ikke, slettes
ansøgningen.

Såfremt en ansøger bliver indkaldt til jobsamtale, og samtalen ikke resulterer i ansættelse, slettes ansøgningen umiddelbart
efter sagens afslutning.

HVEM KAN VI DELE OPLYSNINGER MED?
Henrik Lund Lauridsen A/S deler eller videregiver ikke oplysninger til tredjemand uden særligt formål.
Men en række af vore samarbejdspartnere har eller kan få adgang til dele af vore data af praktiske eller lovmæssige
grunde.

Således har følgende adgang til nogle af vore data:

 • ECOHouse (Konsulenter)
 • Skat
 • Virk
 • EG A/S (IT-system)
 • Nordea og Jyske Bank (Bank)
 • Aage Maagensen A/S (Revisor)
 • Hotmail (Mail)
 • DOBA Rådgivning (Mediekonsulent)
 • Eteam.dk ApS (Hjemmeside og hosting)

3. HVIS DER ALLIGEVEL SKER EN FEJL

I tilfælde af et uheld, gør vi altid sådan:

 • Vi identificerer uheldet og omfanget, så vi ved præcis, hvilke data, det drejer sig om, og hvad der er sket med dem.
 • Vi lukker for al adgang til data, indtil vi har identificeret og implementeret en løsning.
 • Vi giver omgående besked til de personer, hvis data, det er gået ud over.
 • Vi beder samtidig de involverede personer om information om, hvad de ønsker, vi skal foretage os i forhold til deres data.
 • Vi sikrer os, at vi håndterer de relevante data som aftalt med de involverede personer, eller give besked, hvis noget ikke kan lade sig gøre.
 • Vi får identificeret og igangsat relevante korrigerende handlinger til forebyggelse af gentagelser.

4. PLIGTMÆSSIG INFORMATION
Nedenstående oplysningerne er obligatoriske, såfremt du er kunde hos os. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke
være i stand til at levere varer eller ydelser til dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Faktureringsadresse
 • Kontaktperson med e-mail og telefonnummer

5. DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 •  Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: kontakte Henrik Lund Lauridsen. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde

 • dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 11/6 2021

(Du kan også downloade vores privatlivspolitik som PDF her)

  Få et uforpligtende tilbud

  Vi er naturligvis medlem af
  Dansk Byggeri og omfattet af BYG GARANTI ordningen

  Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger.
  Hvis du klikker på knappen ’OK’, godkender du, at vi sætter cookies til brug for statistik. Hvis du klikker på knappen ’Nej,tak,’ sætter vi ikke cookies til statistik – vi benytter dog en cookie for at huske dit valg. Læs mere